ردیف  عنوان پروژه
 بخش-زیربخش  استان-شهرستان  سرمایه مورد نیاز(میلیون یورو)
 نوع محل
نوع پروژه 
تاریخ بارگذاری
دانلود فایل 
 1  Concrete Production  Construction-Construction materials  Qazvin-Khoramdasht  0.75  Industrial estate  Expansion and completion  11-03-2020  Download
 Construction and Soil Evaluation  Construction/Building and housing  Qazvin/Qazvin  0.065  Main land Expansion and completion   02-05-2020  Download
 3  Framework Construction (Concrete Fabrication)   Construction-Construction materials   Qazvin/Qazvin  0.45  Industrial estate  Expansion and completion   02-05-2020  Download
                 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP