» فرصت های سرمایه گذاری » استان » آذربایجان شرقی

 کشاورزی
 معدن
 صنعت
 تامین آب، برق و گاز
 ساختمان
 حمل و نقل و ارتباطات
 خدمات

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP