» فرصت های سرمایه گذاری » استان » البرز » تامین آب، برق و گاز

 ردیف  عنوان پروژه
 بخش-زیربخش  استان-شهرستان  سرمایه مورد نیاز(میلیون یورو)
 نوع محل
نوع پروژه 
تاریخ بارگذاری
دانلود فایل 
 1 25MW distributed generation power plant
Water,electricity and gas supply- Generation,transfer and distribution of electricity Alborz-Karaj 5.95
Special economic zone Establishment 11-03-2020 Download
                 
               
                 
 

               

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP