قوانین و مقررات

 

 

عنوان

موضوع

قانون

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن

 آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری

آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری

تعیین ارزش محموله های  وارداتی سرمایه گذاران 

آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (back to back)و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی

تصویب نامه

 ورود و خروج ماشین آلات

  معافیت کارمزد

 حد مجاز آلودگی صوتی

 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ج.ا.ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

کارمزد موسسه استاندارد جهت ارائه خدمات واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی  

اصلاحیه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

 قیمت خوراک و تعهد قراردادهای واحدهای پتروشیمی

 ثبت شرکت

نحوه ثبت شرکت و نمایندگی شرکت های خارجی 

قانون اجازه ثبت شعبه  یا نمایندگی شرکت های خارجی 

آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی 

  مالیات

 معافیت مالیاتی 

قانون مالیاتهای مستقیم

 مقررات ارزی

مجموعه مقررات ارزی ناظر بر نحوه افتتاح حسابهای ارزی

گمرک

  دستور العمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی

دستوالعمل ترخیص قطعی کالا با استفاده از ضمانتنامه بانکی معتبر با مهلت حداکثر یک ساله

مناطق ویژه اقتصادی

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قانون اساسی

 اصل 44 قانون اساسی

 

 

 

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP