» خدمات سرمایه گذاری خارجی » آمار مصوب سال 92 تا 98 سرمایه گذاری

آمار مصوب سال 92 تا 98

آمار سرمایه گذاری خارجی (سال شمسی)

ارقام به میلیون دلار

شرح/ سال

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398(یازده ماهه)

تعداد طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی مصوب

75

55

40

65

138

179

177

117

میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب

4.904

1.372

915

6.712

7.398

10.640

5،104

4،500

  

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP