» تامین منابع مالی خارجی

خدمات تامین منابع مالی خارجی


آیکون تامین منابع مالی خارجی آیکون دستورالعمل ها

راهنمای تامین منابع مالی خارجی  بانک توسعه اسلامی

  فرایند اخذ تسهیلات اعتباری

 

آیکون نظارت بروامها و تسهیلات خارجی

معرفی

  فرم پیشرفت پروژه

 

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP