» میزخدمت الکترونیک » آماده سازی و ارائه طرح سرمایه گذاری به هیات سرمایه گذاری خارجی جهت تصویب

پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت

- آماده سازی و ارائه طرح سرمایه گذاری به هیات سرمایه گذاری خارجی جهت تصویب

شناسه خدمت

13011174100

13011174103

لینک سامانه   
  قوانین و مقررات بالادستی خدمت

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  

 مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور  

 دستورالعمل اجرایی ماده 70 قانون برنامه پنجم به شماره 45652/47708 مورخ 91/3/8  

ماده 7 و تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 
مسئول خدمت

سرکار خانم اکبری مهربانی

021-39902485

s.akbari@investiniran.ir

جناب آقای داودی (مسئول شکایات)

021-39904213

h.davoodi@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  سرمایه گذار خارجی(شخص حقیقی و حقوقی)
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
مدت زمان ارائه خدمت  حداکثر ظرف مدت سه هفته از زمان ثبت درخواست (با ارائه شماره درخواست در سامانه و ارسال ایمیل)
مدارک مورد نیاز خدمت  پر کردن فرم در پنجره واحد سرمایه گذار خارجی به آدرس iisw.ir ، لیست ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه در صورت وجود، موافقت اصولی از دستگاه ذیربط ، درخواست سرمایه گذار خارجی جهت صدور مجوز
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر سرمایه گذاری خارجی
راهنما و مراحل کار خدمت 
 اخذ موافقت اصولی از دستگاه ذیربط ، اپلود کردن اطلاعات مربوط به شرکت سرمایه پذیر و همچنین موافقت شرکت فوق الذکر در پنجره واحد، اخذ کد رهگیری برای ثبت نهایی در پنجره واحد

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP