» میزخدمت الکترونیک » ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های داخلی

پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت

ارائه مشخصات افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های داخلی

- آماده سازی و ارائه طرح سرمایه گذاری به هیات سرمایه گذاری خارجی جهت تصویب

شناسه خدمت

13011174100

13011174103

لینک سامانه 

لینک پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری

مسئول خدمت

سرکار خانم اکبری مهربانی

021-39902485

s.akbari@investiniran.ir

جناب آقای داودی (مسئول شکایات)

021-39904213

h.davoodi@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  این خدمت به کلیه افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و همچنین دستگاه‌‎های اجرایی ملی و استانی ارائه می گردد.
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
مدت زمان ارائه خدمت  حداکثر ظرف مدت سه هفته از زمان ثبت درخواست (با ارائه شماره درخواست در سامانه و ارسال ایمیل)
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر سرمایه گذاری خارجی
 مدارک مورد نیاز مدارک لازم وفق مقررات و رویه ها مانند جواز تاسیس یا موافقت اصولی دستگاه اجرایی متولی بخش مربوطه 
راهنما و مراحل کار 

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP