» میزخدمت الکترونیک » تائید درخواست سرمایه گذاری » تایید درخواست سرمایه گذار خارجی جهت صدور روادید

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت تایید درخواست سرمایه گذار خارجی جهت صدور روادید
شناسه خدمت 13011930102
لینک سامانه   
مسئول خدمت

سرکار خانم زمانی

021-39902737

z.zamani@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  سرمایه گذار خارجی (شخص حقیقی ) نمایندگان ، سرمایه گذاران خارجی ،مدیران ، مهندسان ، تکنسین ها و ...
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر سرمایه گذاری خارجی
 مدارک مورد نیاز درخواست شرکت، تصویر مجوز، تصویر پاسپورت
راهنما و مراحل انجام کار 

پس از بررسی های اولیه متقاضیان به وزارت امور خارجه معرفی می گردند.

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP