» میزخدمت الکترونیک » نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری خارجی
شناسه خدمت 13011933000
لینک سامانه 

لینک فرصتهای سرمایه گذاری

مسئول خدمت

سرکار خانم فرجی

021-39903468

m.faraji@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  سرمایه گذار خارجی و شرکت های سرمایه پذیر
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر سرمایه گذاری خارجی
 مدارک مورد نیاز درخواست متقاضی ، راهبردهای اجرایی دفتر متبوع
راهنما و مراحل انجام کار 

- بعد از ورود به صفحه خدمت در تب خلاصه پروژه ها، خلاصه فرصتهای تمامی استان در بخش های مختلف و همچنین فایل summary sheet آنها قابل مشاهده و دانلود است.

- در تب های بعدی پروژه ها بر اساس استان و بخش تقسیم بندی شدند و می توان پروژه ها را براساس استان یا بخش جستجو کرد.

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP