» میزخدمت الکترونیک » معرفی افراد برای استفاده از دور های آموزشی خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت معرفی افراد برای استفاده از دوره های آموزشی خارجی
شناسه خدمت 18081936000
لینک سامانه   
مسئول خدمت

سرکار خانم شکارچی

021-39903220

s.shekarchi@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  داوطلبان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی که حائز شرایط مندرج در متن اطلاعیه نهاد بورس دهنده و همچنین مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند.
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر آموزش و توانمندسازی 
 مدارک مورد نیاز معرفی نامه از دستگاه ذیربط ، تاییدیه کتبی حراست دستگاه ذیربط ، تصویر آخرین حکم کارگزینی ، گذرنامه با شش ماه اعتبار ، تکمیل فرم ارائه شده از سوی نهاد بورس دهنده و همچنین تکمیل فرم داخلی سازمان اداری و استخدامی کشور ، گواهی زبان ( ارائه مدرک رسمی در صورتتاکید نهاد بورس دهنده ، در غیر اینصورت بهره مندی از دانش زبان انگلیسی در سطح مطلوب و موفقیت در مصاحبه زبان انگلیسی)،گواهی سلامت و ...
راهنما و مراحل انجام کار  معرفی دوره برنامه آموزشی و یا بورسیه از سوی نهاد بورس دهنده ، اطلاع رسانی به دستگاه های ذیربط جهت معرفی نماینده حائز شرایط ، پیگیری معرفی نمایندگان از دستگاه های ذیربط در بازه زمانی مقرر و اطلاع رسانی های مورد نیاز ، پیگیری تائید احراز شرایط نمایندگان معرفی شده دستگاه های ذیربط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ، پیگیری تکمیل مدارک مورد نیاز توسط داوطلبان ، معرفی رسمی نمایندگان تائید صلاحیت شده به نهاد بورس دهنده ، بررسی شرایط معرفی شوندگان توسط نهاد بورس دهنده و اعلام نظر قطعی در خصوص پذیرش نمایندگان معرفی شده ، مشارکت نماینده معرفی شده در دوره و برنامه آموزشی و اخذ گزارش از آنها             

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP