» میزخدمت الکترونیک » نظارت و راهبری پروژه های بهره مند از تسهیلات مالی خارجی » ارائه مشاوره به منظور پس ارزیابی پروژه های بلند مدت بهره مند از تسهیلات مالی خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت ارائه مشاوره به منظور پس ارزیابی پروژه های بلند مدت بهره مند از تسهیلات مالی خارجی
شناسه خدمت 13011939101
لینک سامانه   
مسئول خدمت

جناب آقای کاهه

021-39902883

a.kaheh@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  دستگاه های اجرایی استفاده از تسهیلات بانک های توسعه ای بین المللی
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر ذیحسابی و امور مالی و نظارت بر وام ها و تسهیلات خارجی
 مدارک مورد نیاز قرارداد تامین مالی پروژه ذیربط 
راهنما و مراحل انجام کار 

خدمت اصلی همکاری با دستگاه های اجرایی و بانک های توسعه ای جهت ارزیابی پروژه های اجرا شده می باشد.

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP