» میزخدمت الکترونیک » تامین منابع مالی خارجی » تامین منابع مالی خارجی از بانکها و موسسات مالی بین المللی دارای عضویت

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت تامین منابع مالی خارجی از بانکها و موسسات مالی بین المللی دارای عضویت
شناسه خدمت 13011935103
لینک سامانه   
مسئول خدمت

سرکار خانم حقانی

021-39902149

m.haghani@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  مسئولین و مدیران وزارتخانه متقاضی ذیربط ، مدیران و مشاوران پروژه ، مدیران و مسئولین محل اجرای پروژه
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر وامها ، مجامع و موسسات مالی بین المللی
 مدارک مورد نیاز معرفی پروژه توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی، گزارشات توجیهی فنی ، مالی ، اقتصادی و زیست محیطی طرح ، مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (مجوز شورای اقتصاد و پیش بینی معادل ریالی اقساط بازپرداخت در بودجه سنواتی)(صدور تعهد نامه موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی توسط دستگاه اجرایی با سازمان برنامه وبودجه در صورتی که برای اجرای پروژه نیاز به خرید کالا و خدمات از خارج از کشور وجود داشته باشد)(گواهی مسدودی ارزی و ثبت آماری)(موافقتنامه بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص ردیف وامی و ریالی)، ارائه مستندات مربوط به استملاک اراضی و عدم بدهی مالیاتی و بانکی 
راهنما و مراحل انجام کار  معرفی پروژه توسط بالاترین مقام دستگاه مجری به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، معرفی پروژه های اولویت دار دستگاه های اجرایی به بانک های توسعه ای بین المللی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، بررسی و تصویب پروژه  توسط بانک های توسعه ای بین المللی ، اخذ مصوبه هیات وزیران به منظور مجاز نمودن وزارت امئر اقتصادی و دارایی برای صدور ضمانتنامه دولتی ، صدور ضمانتنامه و لازم الاجرا شدن اعتبار مصوب ، استفاده از اعتبار ، بازپرداخت اقساط              

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP