» میزخدمت الکترونیک » تامین منابع مالی خارجی » معرفی پروژه های دولتی و غیر دولتی به بانکهای تجاری

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت معرفی پروژه های دولتی و غیر دولتی به بانکهای تجاری
شناسه خدمت 13011935101
لینک سامانه   
مسئول خدمت

سرکار خانم  پژمان فر

021-39902169

r.pejmanfar@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی ، شرکتهای خصوصی و نهادهای عمومی
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر وامها ، مجامع و موسسات مالی بین المللی
 مدارک مورد نیاز اعلام اولویت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، اخذ مجوزهای شورای اقتصاد و تعهد موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور و قرارداد تجاری و عاملیت بانکی ، گواهی مسدودی ارزی توسط بانک مرکزی برای طرحهای بخش خصوصی  ، ضمانتنامه کلی به نفع طرف خارجی ، تائیدیه وزارتخانه ذیربط و انعقاد قرارداد تجاری با فروشنده و یا پیمانکار خارجی ، اعلام موافقت قطعی عاملیت بانک عامل ، گواهی مسدودی ارزی توسط بانک مرکزی ، ضمانتنامه کلی به نفع طرف خارجی
راهنما و مراحل انجام کار 

اخذ درخواست تائید شده توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط ، بررسی مدارک و اعلام نواقص به متقاضی طرح و ارائه راهنمائیهای لازم ، معرفی طرح به بانک عامل و پیگیری تکمیل مدارک ، تائید و معرفی طرح به دبیرخانه شورای اقتصاد ، بررسی طرح در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با حضور نماینده سازمان ، تصویب طرح در شورای اقتصاد ، تکمیل پرونده و معرفی طرح

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP