» میزخدمت الکترونیک » تنظیم روابط اقتصادی خارجی » برگزاری اجلاس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی با سایر کشورها

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت برگزاری اجلاس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی با سایر کشورها
شناسه خدمت 13011934101
لینک سامانه   
مسئول خدمت

آقای صالح

021-39902109

h.saleh@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  اشخاص حقوقی شامل وزارت خانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت دارد
مکان ارائه خدمت  دفترروابط اقتصادی خارجی
 مدارک مورد نیاز کپی پاسپورت ، مجوز سفر
راهنما و مراحل انجام کار 

ارسال درخواست به دفتر روابط اقتصاد خارجی

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP