» میزخدمت الکترونیک » تنظیم روابط اقتصادی خارجی » تدوین و ارائه گزارشات اقتصادی روابط دوجانبه با کشورهای خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت تدوین و ارائه گزارشات اقتصادی روابط دوجانبه با کشورهای خارجی
شناسه خدمت 13011934103
لینک سامانه   
مسئول خدمت

آقای صالح

021-39902109

h.saleh@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  مقامات ارشد بخش دولتی
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر روابط اقتصادی خارجی
 مدارک مورد نیاز درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، ریاست کل سازمان سرمایه گذاری ، معاونین وزارتخانه و سایر مقامات دولتی جهت انجام ملاقات با طرف خارجی در خصوص موضوعات در دستور کار در روابط دوجانبه .
راهنما و مراحل انجام کار  تعیین اولویت کشورها ، بررسی منابع و اطلاعات موجود در خصوص کشورها ، جمع آوری آمار و اطلاعات اقتصادی و سیاسی ، بررسی تحولات اقتصادی و سیاسی کشورها ، بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با کشور مذکور ، موانع چالش ها و مزیت های همکاری با کشور مذکور .             

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP