» میزخدمت الکترونیک » تنظیم روابط اقتصادی خارجی » مشارکت در اجلاس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی با سایر کشورها

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت مشارکت در اجلاس های کمسیون مشترک همکاری های اقتصادی با سایر کشورها
شناسه خدمت 13011934102
لینک سامانه   
مسئول خدمت

آقای صالح

021-39902109

h.saleh@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  بخش های دولتی و بخش  خصوصی ، نهادهای عمومی از قبیل اتحادیه ها ، انجمن ها سازمان های مردم نهاد و غیره .
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر روابط اقتصادی خارجی
 مدارک مورد نیاز ارسال دعوتنامه از سوی وزارتخانه های مسئول کمیسیون مشترک برای معرفی نمایندگان جهت شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک جهت مذاکره با طرف خارجی در زمینه موضوعات در دستور کار در روابط دوجانبه .
راهنما و مراحل انجام کار  تهیه دستور کار با کشور هدف ، تدوین بندها و محورهای مذاکرات پیشنهادی یا متون تفاهم نامه ، ارسال به وزارتخانه ی متولی اجلاس کمیسیون مشترک ، شرکت در اجلاس کارشناسی کمیسیون مشترک و مذاکره با نمایندگان طرف خارجی ، پاراف و نهائی نمودن محورهای مورد توافق دو طرف ، ارائه به وزارتخانه ی متولی اجلاس کمیسیون مشترک برای درج در سند پایانی ، پیگیری دوره ای و اجرائی نمودن توافقات مذکور احصای موانع و مشکلات روابط دوجانبه .             

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP