» میزخدمت الکترونیک » تنظیم روابط اقتصادی خارجی » تدوین موافقت نامه و یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت تدوین موافقت نامه و یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی 
شناسه خدمت 13011934100
لینک سامانه   
مسئول خدمت

آقای صالح

021-39902109

h.saleh@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  بخش های دولتی ذیربط
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر روابط اقتصادی خارجی
 مدارک مورد نیاز اعلام آمادگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای تبادل پیش نویس موافقتنامه و یا یادداشت تفاهم همکاری های اقتصادی و فنی به منظور مذاکره و نهایی نمودن سند یا طرف ذیربط خارجی
راهنما و مراحل انجام کار  تهیه متن پیش نویس یادداشت تفاهم یا موافقتنامه ، ارائه به نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه برای اعلام نظر ، نهائی نمودن متن پیش نویس ، ارئه به طرف خارجی و برگزاری مذاکرات خارجی ، نهائی و امضای متن پیش نویس ، ارسال به وزارت خارجه ، اداره توافقنامه حقوقی ریاست جمهوری برای تائید ، ارسال به مراجع ذیربط برای تصویب ابلاغ و اجرائی نمودن موافقتنامه یا یادداشت تفاهم .             

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP