» میزخدمت الکترونیک » وصول مطالبات معوق خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت وصول مطالبات معوق خارجی
شناسه خدمت 13011937000
لینک سامانه   
مسئول خدمت

جناب آقای صالح

021-39902109

h.saleh@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  دولت جمهوری اسلامی ایران
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفترروابط اقتصادی خارجی
 مدارک مورد نیاز متن قرارداد معوق، پیش بینی میزان جریمه و دیر کرد ، مستندات حقوقی
راهنما و مراحل انجام کار 

ارسال مدارک به دفتر روابط اقتصادی خارجی

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP