» میزخدمت الکترونیک » صدور مجوز انتقالات ارزی سرمایه گذار خارجی

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی

 عنوان خدمت صدور مجوز انتقالات ارزی سرمایه گذار خارجی
شناسه خدمت 13011931000
لینک سامانه   
مسئول خدمت

سرکار خانم مهربانی

021-39902485

s.akbari@investiniran.ir

تلفن گویا: 021-33962486

دریافت کننده خدمت  سرمایه گذار خارجی (شخص حقیقی و حقوقی)
 زمان ارائه خدمت  در تمام ایام سال و در ساعات اداری
هزینه ارائه خدمت  رایگان
مکان ارائه خدمت  دفتر سرمایه گذاری خارجی
 مدارک مورد نیاز آخرین صورت های مالی حساب رسی شده،گزارش موردی حساب رسی جهت تعیین مبلغ قابل انتقال درخواست خود سرمایه گذار خارجی جهت انتقال به همراه معرفی حساب های خارج از کشور
راهنما و مراحل انجام کار 

اخذ موافقت اصولی از دستگاه ذیربط ،آپلود کردن اطلاعات مربوط به شرکت سرمایه پذیر و همچنین موافقت شرکت فوق الذکر در پنجره واحد ، اخذ کد رهگیری برای ثبت نهایی در پنجره واحد

نظرسنجی

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP