» تماس با ما » نمایندگان دستگاهها

نمایندگان دستگاه های مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری ایران

logo banke markazi

آقای سیدی نماینده بانک مرکزی

روزهای حضور در مرکز : یکشنبه ها


 

logo vezarat jahad 

خانم صفایی نماینده وزارت جهاد کشاورزی

روزهای حضور در مرکز : یکشنبه ها 

logo vezarat kharejeh

آقای احمدی نماینده وزارت امورخارجه

روزهای حضور در مرکز : یکشنبه ها 


 

logo vezaret sanat

آقای پورحاجی نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها


 

shzman-sabt

آقای میرزایی نماینده اداره کل ثبت شرکتها

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها


 

vezarat kar

آقای سلیمانی نماینده وزارت کار

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها  

gomrok

آقای حاجبی نماینده سازمان گمرک

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها


 

niroentezami

آقای درودی نماینده نیروی انتظامی

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها 

sazmanmaliat

آقای مقصودلو نماینده سازمان مالیاتی

روزهای حضور در مرکز : سه شنبه ها 


تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP