» تماس با ما » ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات

*
شماره تماس می تواند شامل 5 تا 11 عدد باشد.
*


* = ضروری

پیگیری شکایات

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP