» تماس با ما » اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

  

ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.


آدرس پستی: تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -    

       سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران  -  صندوق پستی: 4618/ 11365

 MAP

 

  

 دفتر ریاست سازمان

تلفن:  33967043-39902010-39902103
       نمابر:  33967073

 

 Email: info@investiniran.ir

 

    

دفتر سرمایه گذاریهای خارجی

 

 تلفن:  33967075-39902115

نمابر:  33967864
  
                 
 

 
 
          

دفتر وامها ، مجامع و موسسات بین المللی

تلفن:  33967609-33967751-39903424
نمابر
33967763
                
                    
                

 
                   

دفتر روابط اقتصادی خارجی

تلفن:  39902747-33967777
نمابر:  33967764
                 
         

  
               
ذیحسابی و اداره کل امور مالی و نظارت بر وامها و تسهیلات خارجی 
 
تلفن:33967779-39902105
نمابر:33967757
                     
                   

 


 
             
اداره کل  نیروی انسانی و توسعه مدیریت
 
تلفن:33967756-39902152
نمابر:33967756
                    
           

  فناوری اطلاعات و آمار

تلفن:39902045- 33967875

نمابر:33967761

 E-Mail: IT@investiniran.ir


 

 

مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

تلفن:39902485-39902486

نمابر:33967774

Email: fisc@investiniran.ir

 

  

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

بارکد2

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
MAP